Agenda

Gladibersih UNBK

19 Mar 2018

Upto

20 Mar 2018

Kelas IX
read more
Sinkronisasi UNBK

16 Mar 2018

Upto

17 Mar 2018

Kelas IX
read more
Ulangan Tengah Semester (UTS)

05 Mar 2018

Upto

12 Mar 2018

Kelas VII, VIII, IX
read more
Ujicoba USBN

05 Mar 2018

Upto

09 Mar 2018

Kelas IX
read more
Penilaian Tengah Semester (PTS)

05 Mar 2018

Upto

12 Mar 2018

Kelas VII dan VIII
read more
Ujian Praktik SMP Pendowo

26 Feb 2018

Upto

05 Mar 2018

Kelas XI
read more